Auteurs

Linda Dorlandt experimenteert in haar rol als verandermanager binnen diverse organisaties al geruime tijd met Lean, Agile, Scrum en andere hulpmiddelen om de resultaten in de lijn te vergroten. Ze maakt hierbij bij voorkeur gebruik van teamwork en de intrinsieke motivatie van medewerkers om verschil te maken. Meer informatie is te vinden op www.linkedin.com/in/lindadorlandt.

Remi-Armand Collaris is Partner bij Lagant. Hij gelooft dat het succes van organisaties wordt bepaald door de mate waarin talenten van medewerkers in teamverband tot bloei komen. Met deze visie helpt hij teams en organisaties praktisch op weg naar betere resultaten. Gebruikmakend van het Agile, Scrum en Lean gedachtegoed is hij voortdurend op zoek naar manieren om mensen beter te laten samenwerken. De uitdaging hierbij zit hierbij in het gebruik maken van de intrinsieke drang van professionals om te verbeteren. Tijd nemen voor verbeteren en het verbeterproces afwisselend houden spelen hierin een sleutelrol. Remi-Armand weet in dit kader als geen ander, mensen met zijn enthousiasme aan te steken en in beweging te brengen. Meer informatie is te vinden op www.remi-armand.nl en www.linkedin.com/in/racollaris.
Samen ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...