zondag 28 augustus 2016

Lean Samenvatting

Verspilde tijd is een van de weinige vormen van verspilling die je niet kunt recyclen

 -Taichi Ohno-Als je aan de theorie en werkvormen tot dusver iets hebt gehad, dan is het gedachtegoed van Lean ook interessant voor je. In dit hoofdstuk plaatsen we een korte samenvatting, zodat je een beeld krijgt van wat Lean te bieden heeft en je de elementen die we in dit boek gebruiken kunt plaatsen binnen Lean. Je krijgt een beeld van wat Lean te bieden heeft. Lean is een gedachtegoed, omringd door een aantal basisprincipes en aangevuld met een toolbox waar we enthousiast over zijn.

Basisconcept Lean

Als je Lean wilt toepassen dan houdt dat een cultuurverandering in die grotendeels overeenkomt met wat we met de werkvormen in dit boek beogen. Heb je deze basis gelegd, kies dan voor jezelf welke hieronder aangestipte tools je het meest aanspreken, verdiep je erin en probeer ze uit om de volgende stap richting een synergetische manier van werken te maken.

Het Lean gedachtegoed

In het Boek Lean Thinking van James Womack en Daniel Jones wordt het gedachtegoed van Lean vertaald naar de volgende vijf pijlers:
Definieer waarde vanuit het perspectief van de klant
Breng de waardestroom en zijn verspillingen in kaart
Organiseer flow door verspillingen te elimineren
Baseer productie op een concrete klantvraag (pull)
Streef naar perfectie door continu verbeteren

Het LEAN huis

De rest van Lean bouwt hierop voort en wordt vaak gevisualiseerd als een huis. Van dit huis zijn op internet vele versies te vinden. In grote lijnen komen ze allemaal dicht in de buurt van de visualisatie hieronder.Om de cultuurverandering voor Lean waar te kunnen maken is evenveel aandacht nodig voor mensen, de zingeving en het proces.

  • De fundering van het huis is de basis die nodig is om op te kunnen bouwen. Deze bevat de mindset die nodig is om te kunnen groeien. Bijvoorbeeld de vijf basisprincipes, 4 M (Mens, Machine, Materiaal en Methode) en de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).
  • Daar bovenop komen de standaarden en richtlijnen. Hier zitten de standaarden en richtlijnen die jouw team nodig heeft om goed te kunnen functioneren in het tempo en het leervermogen dat jouw team aankan. Belangrijk is deze niet op te leggen, maar jouw team de ontwikkeling van het leren te gunnen. Bijvoorbeeld: gestandaardiseerd werk en Kaizen (in kleine stapjes verbeteren)
  • In de rechterpilaar vind je die tools die management en medewerkers nodig hebben om de stap te kunnen maken naar continu leren en verbeteren. Het gaat hier vooral ook om de vraag: “Hoe ontwikkelen we medewerkers, welke vaardigheden en competenties kunnen we aanleren zodat de medewerkers nog beter worden in continu verbeteren?” Ook is vanuit deze pilaar aandacht voor teamleren en coaching. Bijvoorbeeld: Jidoka (het proces in 1x goed doen), kwaliteit inbouwen in het proces, visueel management en werkplek organisatie (5S).
  • De linker pilaar richt zich op het continu verbeteren van de processen. Hoe zorgen we dat de processen zoveel mogelijk waarde leveren en zo min mogelijk verspilling bevatten? Lever dingen op het moment dat ze nodig zijn en niet méér dan nodig is; Just-in-Time. Bijvoorbeeld met de werkvormen Swim Lane en Value Stream Map, Flow, Takttijd en Pull in plaats van Push.
  • Onder het dak ga je op zoek naar wie je klant is en wat voor haar waarde vertegenwoordigt. Alles wat de klant niet rechtstreeks terugziet in het product wat je levert is in Lean termen verspilling. Bijvoorbeeld SQDC (Safety, Quality, Delivery en Cost), waarbij de veiligheid voorop staat.
  • Het dak richt zich op de zingeving van alles. Het formuleren van visie en strategie. Zorg dat dit een gedeeld beeld is in de organisatie. Formuleer ook basiswaarden waaraan alle medewerkers hun acties en beslissingen kunnen spiegelen.


Het hele huis zit vol met tools om steeds verder te verbeteren. Dit boek richt zich slechts op een eerste basis, waarmee een goede fundering neergezet kan worden om verder door te kunnen bouwen. Past dit helemaal bij jouw en jouw team, lees en leer hier dan vooral meer over. Achterin het boek vind je een overzicht van goede boeken en filmpjes over Lean ter inspiratie die jou verder op weg kunnen helpen.

De werkvormen Swim Lane en VSM in dit boek helpen om de waardestroom in kaart te brengen. Door daar de verspillingen op te sporen en deze zoveel mogelijk te elimineren zet je de eerste stappen op weg naar Lean.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...