donderdag 13 augustus 2015

Besluiten met impact

"Als je een probleem wilt oplossen dan zul je de manier van denken moeten veranderen
die je volgde toen je het probleem creëerde."
-Albert Einstein-
De klant vraagt jullie om een mooie oplossing te bouwen, maar helpt deze wel om het klantdoel te bereiken? Hoe krijg ik dit doel helder? Hoe kom ik tot een gedragen aanpak om het doel te realiseren? Samenvattend: hoe zorg ik er voor dat ik met mijn team helder krijg wat we gaan doen en hoe dit de klant blij gaat maken. Wat is de scope en welke klantwaarde leveren we daarmee? In dit artikel presenteren we de Impact Mapping waarmee je dit soort vragen samen met je klant/stakeholders beantwoord.


Komen tot gedragen besluiten die bijdragen om het "echte" doel te behalen is vaak niet eenvoudig. We komen allemaal wel eens "kwelgeesten" tegen die ons tegenhouden om te komen tot de beste oplossing. Tijdens een van onze workshops hebben we aan de deelnemers gevraagd: welke tactieken zetten jullie nu in om het proces rondom besluitvorming soepeler te laten verlopen? Hier kwam binnen een paar minuten het lijstje op de foto uit.

Met impact mapping creëer je, samen met verschillende belanghebbende, een mindmap van mogelijke paden naar je doel. De basis vormt het waarom, het doel dat je wil bereiken. Dit kan zowel een team-, project- of bedrijfsdoelstelling zijn. Daarna kijk je wie jou kunnen helpen (of tegenwerken) om dit doel te verwezenlijken. Dan ga je op zoek naar de gedragsverandering die bij deze mensen nodig is om je doel te bereiken. Als laatste stap kijk je naar oplossingen die helpen om deze gedragsverandering te ondersteunen of vergemakkelijken. Deze visualisatie geeft inzicht in alle aannames die liggen tussen het doel en de oplossingen en helpt bij het prioriteren.Doorloop de volgende stappen om tot een impact map te komen:

  1. Ga met elkaar op zoek naar het echte doel. (5 times why.) Dit doel vormt de kern van jullie mindmap.
  2. Benoem met elkaar 2 of 3 voor de hand liggende of bekende oplossingen in de buitenste ring. Op de foto's de blauwe sticky notes.
  3. Stel de vraag middels welke gedragsverandering bij welke stakeholders deze oplossingen je dichter bij je doel brengen, en vul deze aan op je mindmap.
  4. Breng in kaart welke (groepen) mensen kunnen helpen het doel te realiseren of tegen kunnen houden. De stakeholders.  Op de foto's zijn dit de gele sticky notes.
  5. Denk met elkaar na over hoe elke stakeholder jullie als team kan helpen om dichter bij het doel te komen. Welk gedrag hoort hierbij. Op de foto's zijn dit de oranje sticky notes.
  6. Wat kan ons team (afdeling of project) opleveren om dit voor elkaar te krijgen. Dit zijn de mogelijke deliverables, op de foto's de blauwe sticky notes.
  7. Nu heb je als team een goed overzicht van de mogelijk te volgen paden. Kies uit dit overzicht met elkaar de belangrijkste paden. Deze krijgen prioriteit om het doel te behalen.

Om de techniek van impact mapping onder de knie te krijgen doorlopen we tijdens training of workshop het proces van impact mapping zoals beschreven in het boek Impact Mapping van Goiko Adzic. Dit doen we aan de hand van een case, met behulp van een werkblad. Dit werkblad met alle stappen zie je hieronder en kun je downloaden van www.praktischopweg.nl/downloads.


Dit is het 1e artikel uit een serie van artikelen met als thema "Alleen ga je sneller, samen kom je verder". Hiermee doe je (nieuwe) inspiratie op om in teamverband aan de slag te gaan met continu leren en verbeteren. Je leert hoe je binnen je eigen team kunt starten en hoe je het verbeterproces afwisselend houdt. In elk artikel presenteren we een werkvorm waarmee je direct aan de slag kunt.


Kijk ook naar onze andere blogs in de serie 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'.


In de serie: Cyclisch op stap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...