woensdag 15 juli 2015

Systeemdenken een discipline

Cyclisch op stap 3

Waarom is het belangrijk om een lerende organisatie te zijn? Waarom wil je er überhaupt onderdeel van zijn als teamlid, leidinggevende, trekker of ondersteuner van een verandering in de organisatie? En waarom zou je als klant samen willen werken met een lerende organisatie?

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen met als thema "Cyclisch op stap". Hiermee effenen we de weg naar een lerende organisatie. Dat doen we aan de hand van een aantal modellen waarvan we in de praktijk hebben gemerkt dat ze organisaties een stap verder helpen. Deze serie artikelen vormt de basis voor het eerste deel van ons boek "Praktisch op weg naar Resultaat". Dit boek biedt een stappenplan, ondersteund door verschillende praktische werkvormen, voor het komen tot een lerende organisatie.Systeemdenken een discipline

“Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid” (Albert Einstein)

Het gedachtegoed van de 5 disciplines van Peter Senge is een van de inspiratiebronnen voor ons 10 stappenplan richting een lerende organisatie. Daarom willen we je een korte uitleg geven. Voor meer achtergrondinformatie raden we je aan zijn boeken te lezen, te beginnen bij: “De vijfde discipline, de kunst en de praktijk van de lerende organisatie”.

Peter Senge beschrijft de volgende 5 disciplines voor het vormen van een lerende organisatie.

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap bereik je door continu te reflecteren op je visie en je acties om die visie te verwezenlijken. Hiermee verdiep je je visie en stel je deze continu bij. Je spant je blijvend in, ontwikkelt geduld en houdt een objectieve kijk op de werkelijkheid.

Mentale modellen

Mentale modellen zijn diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die van invloed zijn op hoe je de werkelijkheid ziet en erop reageert. Ga in gesprek met anderen om deze beelden uit te wisselen en te toetsen. Heb de moed om jouw mentale modellen ter discussie te stellen en waar nodig aan te passen. Weest je ervan bewust dat jou mentale modellen kunnen verschillen van die van anderen.

Bouw aan een gedeelde visie

Daag medewerkers uit om een gemeenschappelijk  ‘toekomstbeeld’ te creëren. Dit maakt dat mensen zich betrokken voelen en zich echt gaan inzetten voor de zaak. Dan presteren en leren mensen niet uit volgzaamheid, maar omdat ze het willen (intrinsieke motivatie).


Team leren

Teamleren begint bij het aangaan van de dialoog. Dialoog is een gespreksvorm waarbij de uitkomst niet vooraf bekend is maar juist uit de interactie ontstaat.  Middels de dialoog leer je het team effectiever te communiceren en hiermee samenwerking te bevorderen.

Systeemdenken

Elk systeem is meer dan de som van zijn onderdelen.  Een team heeft meer potentie dan de individuele teamleden afzonderlijk. Een organisatie heeft meer mogelijkheden dan de som van de teams en/of afdelingen afzonderlijk.  Als medewerker ben je ook meer dan jouw rol of functie in je team of organisatieonderdeel. Elke interventie heeft invloed op het gehele systeem en niet alleen op het punt waar deze voor bedoeld is. Bekijk bij interventies de invloed op het hele systeem en voorkom puntoptimalisatie. Voer slechts één interventie tegelijk door en kijk of deze het gewenste effect heeft en welke bijverschijnselen er zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...