woensdag 29 juli 2015

Als de wetenschap nu eens praktisch is

“Als de dag je vriend niet was, is hij je leraar geweest” 
- onbekend -

Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat het concept van een lerende organisatie essentieel is om als organisatie tot resultaat te komen. Mooi dit theoretische inzicht, maar hoe breng je dit nu in de praktijk?  Onze ervaring is dat methodes als Scrum en Lean een mooie brug vormen van de wetenschap naar de praktijk, mits deze met de juiste Agile mindset worden toegepast. Wat houden deze methoden in en wat is de juiste mindset, maar met name hoe krijg je jouw team of organisatie daar in mee?

Dit is het 5e artikel uit een serie van artikelen met als thema "Cyclisch op stap". Hiermee effenen we de weg naar een lerende organisatie. Dat doen we aan de hand van een aantal modellen waarmee we in de praktijk organisaties een stap verder hebben geholpen. Deze serie artikelen vormt de basis voor het eerste deel van ons boek "Praktisch op weg naar Resultaat". Dit boek biedt een stappenplan, ondersteund door verschillende praktische werkvormen, om te komen tot een lerende organisatie.

Buiten alle modellen zijn er ook een aantal stromingen die vooral hebben gekeken naar wat over de jaren in heen in de praktijk goed werkt. Lean, Agile en Scrum zijn uit de praktijk ontstaan en  worden inmiddels in verschillende werkgebieden en organisatietypen met succes toegepast. Hieronder geven we in het kort weer, waar hun oorsprong ligt en wat zij ons praktisch gezien te bieden hebben.

Lean heeft zijn oorsprong in het verbeteren van productieprocessen (Toyota).  Het is een filosofie, ondersteunt door een uitgebreide toolset. Lean gaat van oorsprong over het cyclisch verbeteren van productieprocessen maar wordt inmiddels ook breed toegepast op herhaalbare processen in kantooromgevingen.

Het Agile gedachtegoed is ontstaan door te kijken naar de verbindende factor in succesvolle IT projecten. Dit gedachtegoed is vastgelegd in het Agile Manifesto, dat is opgesteld als paraplu-mindset voor een aantal methodes en frameworks uit de automatiseringswereld. Deze Agile methodes laten heel goed zien hoe je cyclisch verbeteren toepast in kenniswerk, werk waar innovatie nodig is om tot de juiste oplossing te komen.

Scrum is een framework, onder de Agile paraplu, om zelforganisatie in teams te bevorderen. Het gebruikt de Rugby sport als metafoor voor een manier van samenwerken waarbij je je als team focust op het stap voor stap (punt voor punt) toewerken naar een succesvolle oplossing (overwinning). Het team werkt samen om steeds opnieuw te scoren door de strategie aan te passen. Scrum biedt ritme en structuur voor continu verbeteren.

In ons boek (Praktisch op weg naar resultaat) laten we zien hoe Lean, Agile en Scrum, in combinatie met een aantal door ons vanuit de praktijk ontwikkelde hulpmiddelen, een krachtig combinatie vormen om een lerende organisatie te worden en blijven.

Methodes en hulpmiddelen zijn echter geen garantie voor succes. Wij ervaren keer op keer dat de mindset waarmee bedrijven of organisatieonderdelen Agile, Scrum en/of Lean toepassen bepalend is voor het succes. Wat is nu die juiste mindset?

Om dit helder te maken kijken we kort terug op de voorgaande 4 artikelen in deze blog. Wanneer we kijken naar organisaties waar Agile, Scrum en Lean goed werken dan valt ons het volgende op:

  1. Zet zoveel mogelijk in op hulpbronnen: Alleen met bevlogenheid kom je tot resultaat.
  2. Maak de stap naar een synergetische organisatie: Via discipline naar georganiseerde chaos
  3. Elk systeem is meer dan de som van zijn onderdelen en zorg voor een gedeeld beeld: Systeemdenken een discipline
  4. Stuur de berijder, motiveer de olifant en effen het pad: Veranderingen die je har(d)t raken

Met alleen een systematiek, model of structuur kom je er niet, het gaat om de juiste mindset. Die wordt wat ons betreft mooi samengevat in bovenstaand gedachtegoed. Natuurlijk is er meer, maar dit geeft een goede basis voor de mindset die wij belangrijk vinden om te komen tot het plezier in continu leren en verbeteren en daarmee tot echt resutltaat waar de klant wat aan heeft. Als de spreuk bij deze blog echt doorgrond en kunt relateren aan wat je hiervoor gelezen hebt heb je een stap gemaakt naar de juiste mindset

Kijk ook naar onze andere blogs in de serie 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder'.


In de serie: Cyclisch op stap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...