zondag 22 februari 2015

Uit de praktijk: Vorm één team


Sinds 2012 worden er bij het bedrijf waar ik werk diverse Agile initiatieven ondernomen om de resultaten voor onze klanten te verbeteren. Een belangrijk aspect hierbij is het continue verbeteren. Voor dit verbeteren is naar mijn ervaring aandacht voor teambuilding onmisbaar. Vaak worden onder tijdsdruk juist de activiteiten om de samenwerking te verbeteren geschrapt. Een goede reden om met het team van Scrum Masters in mijn organisatie hier eens extra aandacht aan te schenken.

Hoewel wij als bedrijf niet complete beginners zijn, blijven wij zoeken naar goede handvat voor een volgende fase van agility. Deze hebben we gevonden in het boek “Praktisch op weg naar resultaat - In 10 stappen naar een lerende organisatie”. Dit boek biedt onder andere handige hulpmiddelen om de samenwerking binnen teams te verbeteren. Een van die hulpmiddelen is het dialoogwerkblad teambuilding waarin de modellen van Tuckman en Lencioni zodanig zijn samengebracht dat een team hier zonder veel uitleg zelfstandig mee aan de slag kan


Teamontwikkelingsmodel van Tuckman
Het teamontwikkelingsmodel van Tuckman laat zien welke stadia een team doorgaat alvorens het optimaal presteert. vanuit elk van deze stadia kan het team via "Transforming" terugvallen naar een lager stadium. Oorzaak hiervoor kan een wisseling in de teamsamenstelling zijn, een verandering in de omgeving of een nieuwe werkwijze die het team gaat volgen (opgelegd door het management of zelf gekozen).

Het teamworkmodel van Lencioni, uit zijn boek "De vijf frustraties van teamwork", laat zien wat een goede teamsamenwerking en het halen van resultaten in de weg kan zitten.


Teamworkmodel van Lencioni

In onze maandelijkse scrummasterlunch zijn we met dit werkblad aan de slag gegaan om eerst eens naar ons eigen Scum Master team te kijken: zijn we wel een team en welke frustraties van teamwork houden ons ervan af om onze doelen rond de invoering van Scrum en Agile in onze organisatie te verwezenlijken? Daarna willen we ook met onze individuele Scrum-teams met dit werkblad aan de slag. 

Remi-Armand Collaris (een van de auteurs van het boek) heeft  het model rond het komen tot een Lerende organisatie kort toegelicht. Daarna zijn we als Scrum Masters in twee groepjes aan de slag gegaan, ieder met een eigen dialoogwerkblad “Teambuilding” in A1 formaat.


Dialoogwerkblad teambuilding
Uitgewerkt dialoogwerkblad teambuilding

Na een korte uitleg van the teamfaseringsmodel van Tuckman en het teamworkmodel van Lencioni kan elke groep zelfstandig met het dialoogwerkblad “Teambuilding” aan de slag. Samen ontdekken we wat ons van een goede samenwerking af houdt en bepalen we wat de eerste stap(pen) zijn die we gaan zetten om deze te verbeteren.

De actiepunten uit ons scrummasterteam zijn:

1.       Samen buiten het werk iets leuks doen
2.       Het kwaliteitenspel uitvoeren met de positieve kaarten
3.       Een gezamenlijke visie bepalen

En als we dan actiehouders willen benoemen, reageren wij net als ieder ander team wat net start… heel afwachtend! Spannend wat dit traject ons verder nog over onszelf gaat leren!

Heb jij ook een leuk praktijkvoorbeeld over het gebruik van een van de werkvormen uit het boek Praktisch op weg naar teamresultaat? Mogen we die hier en in ons boek delen. Laat het ons dan weten. Als we jouw voorbeeld hier publiceren ontvang je van ons de nieuwste gedrukte versie van het boek Praktisch op weg naar Teamresultaat. Kijk voor een overzicht van alle werkvormen op: http://www.praktischopweg.nl/werkvormen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wat ik van dit artikel opsteek is ...


Wat het artikel voor directer toepasbaar zou maken is ...